Echte zorg
vanuit het hart

Professionele en kleinschalige zorg
in uw vertrouwde (thuis)omgeving

Jasmijn

Palliatieve
thuiszorg

Technische
thuiszorg

Hospice
thuiszorg

Wijk-
verpleging

Onze Zorg

Wat wij voor u kunnen betekenen.

Palliatieve Thuiszorg Jasmijn is een thuiszorgorganisatie waarin de persoonlijke dienstverlening aan cliënten voorop staat. Dit doen we altijd vanuit een kleinschalige werkwijze, omdat we geloven dat zorg mensenwerk is en geen standaardproduct.

Onze integrale zorg is persoonlijk, liefdevol en professioneel. Comfort in de eigen vertrouwde omgeving is uitgangspunt en er is écht tijd voor de cliënt en zijn/haar familie en mantelzorgers. Wij bieden verpleging, verzorging, intensieve-, palliatieve zorg aan (chronisch) zieken. Palliatieve thuiszorg Jasmijn is bovendien specialist op het gebied van zorg aan mensen met een oncologisch ziektebeeld.

Wij leveren thuiszorg in Woerden, Kamerik, Zegveld, Nieuwerbrug a/d rijn, Driebruggen, Waarder, Linschoten en Montfoort.

Palliatieve Thuiszorg

Onze palliatieve en terminale thuiszorg biedt u ondersteuning en verzachting in uw laatste levensfase. De intensieve verpleging en verzorging richt zich op kwaliteit en comfort voor u en uw dierbaren, in uw vertrouwde thuisomgeving.

Elke zorgvraag benaderen wij als maatwerk. Wij bieden de zorg op de manier zoals u die wenst en nodig heeft, heel persoonlijk, waarbij wij ook nadrukkelijk aandacht hebben voor de wensen van uw dierbaren. Ook al voordat u zich bevindt in de palliatieve fase van uw ziekte kunnen wij veel voor u betekenen. Na de diagnose kanker komt immers veel op u af. Ook al zien we bij veel mensen herstel na de eerste schok, vaak met steun van hun omgeving, toch blijven veel mensen bepaalde problemen houden op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch of geestelijk gebied.

Wij bieden begeleiding in het signaleren en wegnemen van of anders het omgaan met deze problemen. Tijdens huisbezoeken geven wij op basis van uw persoonlijke situatie gericht advies, instructies en voorlichting. Veel voorkomende gespreksonderwerpen zijn:

  • leven na de diagnose
  • angstgevoelens
  • veranderingen in uw levensstijl
  • de ziekte, de behandelingen en bijwerkingen
  • de mogelijkheden van palliatieve en terminale zorg

Technische Thuiszorg

Ook als uw hulpvraag nét dat beetje meer deskundigheid vereist, bent u ons aan het juiste adres. De specialistische verpleegkundige zorg zoals u dat in het zieken- huis krijgt, levert ons deskundige team bij u thuis. Zoals het verzorgen van een katheter, het toedienen van medicatie via een infuus, sondevoeding, begeleiding bij pijnbestrijding en het verzorgen van PICC/PAC.

Hospice Zorg

Als sterven dichterbij komt en verzorging thuis niet meer mogelijk is, dan kunt u kiezen voor zorg vanuit een hospice. Daar treft u een huiselijke sfeer en een vertrouwde, veilige omgeving, voor u én voor uw naasten. Samen oplopen in het laatste deel van het leven, dat is waar het hospice zich voor inzet. U staat bij ons centraal en moet de regie kunnen houden over uw leven. Hierbij krijgt u ondersteuning van een multidisciplinair team, bestaande uit verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en vrijwilligers. Naast de lichamelijke zorg is er ook aandacht voor zaken op het psychosociale en geestelijke vlak.

Wijkverpleging

Onder wijkverpleging kunt u denken aan verpleging en verzorging die u thuis nodig heeft.
Bijvoorbeeld hulp bij douchen, medicatiezorg, wondverzorging etc. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u welke zorg u precies nodig heeft.

Cliënten aan het woord

Bekijk de ervaringen van onze cliënten.

Ons Team

Wij bestaan uit een team van 4 ervaren verpleegkundigen

Carolien van den Boogert

Oncologie verpleegkundige

” Datgene leveren wat de ander nodig heeft, ook en juist dat deel waarvan de ander zich niet eens bewust is. De waardering van de ander, het motiveert mij telkens weer opnieuw; daar doe ik het voor. “

Marianne Verboom

Oncologie verpleegkundige

” Binnen palliatieve thuiszorg Jasmijn kan ik mijn passie en energie kwijt voor de cliënten in de palliatieve fase. Belangrijk vind ik dat de cliënt de regie in eigen handen houdt en hierin begeleiding en zorg ontvangt door ons als zorgprofessionals met de wens een moeilijke periode tot een bijzondere periode te maken met goede herinneringen.”

Gerianne Reijsbergen

Verpleegkundige

” Het verschil kunnen maken door er echt te zijn, juist ook als het moeilijk is. Dat is de zorg die ik recht uit mijn hart geef, waarin ik iedereen als uniek en waardevol zie. “

Onze partners

Openstaande vacatures

Momenteel hebben wij geen openstaande vacatures,

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

U kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens. Als u zich aanmeldt, regelen wij dat er een indicatie wordt gesteld. Hierin staat de omvang en invulling van de te leveren zorg, die wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering.

Palliatieve Thuiszorg Jasmijn